Aplikacja webowaSystem CRM

System Ewidencji Członków Krajowej Izby Urbanistów

W Krajowej Izbie Urbanistów został zaimplementowany System Ewidencji Członków (z możliwością zarządzania Listą Członków i statystykami) wspierający prace komisji urbanistyczno-architektonicznych.