Integracja IT

PROPONUJEMY ROZWÓJ SYSTEMÓW IT W KIERUNKU ARCHITEKTURY USŁUGOWEJ SOA

Entim oferuje narzędzia efektywnej integracji przepływu danych między istniejącymi systemami oraz wdrażanie rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Integracja IT jest sposobem na ewolucyjny rozwój infrastruktury informatycznej. Istnienie wielu systemów realizujących różne zadania jest sytuacją naturalną wynikajacą ze specjalizacji poszczególnych aplikacji oraz z poniesionych w przeszłości nakładów finansowych.

Proponujemy rozwój systemów IT w kierunku architektury usługowej SOA (Service Oriented Architecture), w której poszczególne istniejące systemy komunikują się ze sobą przez udostępniane interfejsy.