Zarzadzanie projektami informatycznym

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Oferujemy usługi prowadzenia prac rozwojowych systemów IT w formie projektów – przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie mierzalnych efektów (np. skócenie czasu obslugi zamówień) w ramach ustalonego budżetu i w zaplanowanym czasie.

Analiza ma na celu zbadanie aktualnego stanu biznesowego, funkcjonalnego i technicznego w kontekście planowanych prac rozwoju systemów IT lub też usunięcia ich istniejących problemów. Zbierane są informacje dotyczące rzeczywistych szczegółowych wymagań klienta i oceniane są możliwości ich realizacji. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest dokument zawierający jasno określone wymagania klienta oraz proponowane rozwiązania. Dokument ten może stać się częścią zamówienia dla firmy wykonawczej, lub elementem SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Projektowanie ma na celu przełożenie proponowanych rozwiązań merytorycznych na środki techniczne: moduły oprogramowania, konfigurajce sieci, sposoby przesyłania informacji. Wynikiem jest dokument projektu technicznego, w którym projektant precyzyjnie ustala szczegóły wykonania poszczególnych elementów. Dokument ten jest dokładną instrukcją dla wykonawców prac implementacyjnych.

Implementacja jest tym etapem prac, w którym powstają wszystkie zaprojektowane artefakty: moduły funkcjonalne, podsystemy, kanaly komunikacyjne itp. Inżynierowie i programiści zajmują się wykonaniem poszczególnych elementów systemi i ich integracją. Wynikiem jest działający system.

Testowanie jest bardzo istotnym etapem prowadzenia projektu – ma on na celu praktyczne sprawdzenie poprawności wykonania systemu: wykrycie i usunięcie wszystkich potencjalnych zagrożeń dla sprawnego działania systemu. Wynikiem tego etapu są scenariusze testów oraz wyniki ich przeprowadzenia.

Wdrożenie jest często jednym z najtrudniejszych prac w calym projekcie: to tutaj zaprojektowany i wykonany system jest instalawany w infrastrukturze IT klienta, uruchomiany i prezentowany użytkownikom. Odpowienio zaplanowane szkolenia mogą przyśpieszyć proces poznawania przez użytkowników nowych elementów systemów, z których będą korzystać w swojej pracy.

Eksploatacja jest już codziennym użytkowaniem wykonanego systemu. Z punktu widzenia zarządzania projektem jest to etap, w którym można realnie ocenić efekty całego projektu i zaplanować ew. dalsze prace rozwojowe.