Zarządzanie Systemami IT

Oferujemy usługi zarządzania infrastrukturą serwerową systemów IT.

Prace są realizowane zdalnie z naszego biura w Warszawie, w godzinach ustalonych z klientem. Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje:

  • administrowanie serwerami Linux (dedykowanymi, wirtualnymi, zasobami „w chmurze” cloud computing)
  • utrzymanie serwerów baz danych MySql, Oracle, PostreSql, Firebird
  • administrowanie serwerami aplikacyjnymi i WWW (JBoss, WebLogic, Tomcat, Apache)
  • utrzymianie serwisów internetowych (zarządzanie treścią, prace webmasterskie).