APITEST

Cyber

W sierpniu 2011 r. opracowaliśmy analizę systemu informacyjnego dla Instytutu Chirurgii Cybernetycznej Sp. z o.o. Analiza ta stanowi specyfikację wymagań dla planowanych wdrożeń systemów informatycznych z zakresu diagnostyki obrazowej i telemedycyny.

Kluczowym elementem analizy są zalecenia dotyczące wdrożenia systemu RIS/PACS obejmującego integrację z systemem finansowo-księgowym, systemem zarządzania placówką medyczną oraz obsługi pełnego zakresu funkcji sprzętu medycznego.